Żywienie

Pasze odpowiadają potrzebom danego gatunku zwierząt, ich wiekowi oraz potrzebom fizjologicznym. Źródłem niezbędnych składników mineralnych oraz pierwiastków śladowych są pasze naturalnego pochodzenia (zioła, susz z liści, itp.).

Podstawą właściwego żywienia zwierząt w gospodarstwie są pasze własne.

Skarmianie śruty poekstrakcyjnej jest niedozwolone.

Stosowanie dodatków paszowych podlega ograniczeniom.

Zakup pasz konwencjonalnych jest niedozwolony.

W żywieniu krów mlecznych, owiec, kóz i konidąży się do jak największego udziału pasz objętościowych w dawce pokarmowej. Pasze z zakupu nie mogą przekroczyć 20%.

Niedozwolone jest żywienie bydła wyłącznie kiszonkami.

Opas bydła oparty wyłącznie na mleku, bez dodatku pasz objętościowych, jest zabroniony.

Świniom podaje się codziennie soczyste pasze objętościowe.

Drób dostaje pasze dostosowane do potrzeb gatunku.

Kury dostają 20% pasz w postaci całych ziaren. Co najmniej 5% dawki paszowej podaje się w ściółce lub na wybiegu, żeby ptaki musiały jej szukać. Mieszanka paszowa dla drobiu mięsnego powinna mieć wysoką zawartości włókna surowego w postaci całych ziaren.

Wszystkie gatunki drobiu dostają żwirek.

Ptaki mają swobodny dostęp do wody w poidłach.

Gęsi i indyki mają dostęp do pastwisk pokrytych roślinnością w okresie wegetacji.

Kaczki mają możliwość poszukiwania pożywienia w wodzie.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl