O nas

Organizacja została zarejestrowana 13 maja 2005 r.
Jej siedzibą jest Juchowo koło Szczecinka (województwo zachodniopomorskie).
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei rolnictwa biodynamicznego oraz rozwój produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Inspirowanie tworzenia gospodarstw biodynamicznych.
  2. Rozwijanie bazy produkcyjnej i rynków zbytu produktów Demeter.
  3. Działania marketingowe w obszarze sprzedaży produktów biodynamicznych.
  4. Stymulowanie badań naukowych w zakresie rolnictwa biodynamicznego.
  5. Działalność w zakresie edukacji rolniczej.
  6. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Stowarzyszenia.
  7. Zarządzanie znakiem towarowym Demeter.

Rolnictwo biodynamiczne powstało z inspiracji austriackiego myśliciela dr. Rudolfa Steinera (1861-1925) i opiera się na stworzonej przez niego antropozofii rozumianej jako duchowo pogłębione poznanie człowieka i natury.

Zarząd:
Paweł Bietkowski 
Krzysztof Zienkiewicz

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl