Sadownictwo i inne uprawy wieloletnie 

Zadarnienie międzyrzędzi murawą powinno być dostosowane do miejscowych warunków i składać się z wielu odpowiednio dobranych gatunków roślin. Gleba nie może pozostawać bez okrywy roślinnej przez cały rok.

Należy użyć materiału nasadzeniowego w jakości Demeter lub ekologicznej.

W bezinwentarzowych gospodarstwach sadowniczych ilość nawozów sprowadzonych spoza gospodarstwa jest ograniczona do obsady 1,2 sztuki obornikowej na 1 ha sadu. Całkowita ilość zastosowanego nawozu nie może przekroczyć ilości równoważnej 96 kg N/ha sadu.

W uprawie winorośli na wino łączna ilość nawozów w trzech następujących po sobie latach nie może przekroczyć 150 kg N/ha.

Niedozwolone jest stosowanie podpór z drewna drzew tropikalnych i podzwrotnikowych z uwagi na degradację środowiska. Jako podpory można stosować tropikalne trawy, jak bambus lub tonkin.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl