Znakowanie

Produkty wprowadzane do obrotu ze znakiem handlowym Demeter muszą być wytworzone w zgodzie ze aktualnymiStandardami produkcji Demeter. Przepisy te mają status cywilnoprawny i w jednakowym stopniu obowiązują wszystkich producentów. Aktualna wersja standardów Demeter International ma zastosowanie w przetwórstwie oraz znakowaniu zarówno produktów żywnościowych, jak i nieżywnościowych pochodzących z rolnictwa biodynamicznego.

Po uzyskaniu certyfikatu podmiot gospodarczy posiada prawo znakowania swoich produktów znakiem towarowym Demeter w różnej formie (“kwiat”, stylizowana forma słowa Demeter i nowe logo znaku towarowego Demeter) lub oznakowaniem „w okresie przestawiania na Demeter”, zgodnie ze statusem certyfikacji.

Znakowanie produktów prawnie chronionymi słowami i/lub znakiem handlowym Demeter, „w okresie przestawiania na Demeter”, „z rolnictwa biodynamicznego”, „z produkcji biodynamicznej”, jak również wszelkimi innymi wyróżnikami, które kojarzą się z metodą biodynamiczną, wymagają zawarcia umowy przez rolników, przetwórców oraz handlowców.

Umowy certyfikacyjne zawierane z rolnikami, ogrodnikami, sadownikami, plantatorami winorośli oprócz wymogu zgodności z wyżej wymienionymi standardami, nakładają także obowiązek spełnienia przepisów prawnych, regulujących produkcję ekologiczną, w szczególności: Rozporządzeń UE nr 834/2007 i 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej.

ZNAKI TOWAROWE DEMETER

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl