Chów zwierząt

Chów zwierząt wraz z towarzyszącą mu produkcją pasz jest ważną częścią gospodarstwa rolnego. Organizm gospodarstwa nie może funkcjonować bez chowu zwierząt, a zwłaszcza przeżuwaczy. Rośliny paszowe oraz dobrze zbilansowane nawozy organiczne, które powstają dzięki bydłu przyczyniają się znacząco do zrównoważonego rozwoju gospodarstwa poprzez ożywianie gleby.

Zwierzęta urodzone i utrzymywane w gospodarstwie, w którym zwraca się uwagę na żywienie i warunki chowu odpowiadające ich naturalnym potrzebom, cieszą się dobrym zdrowiem, płodnością oraz charakteryzują się dużą wydajnością.

Gospodarstwo rolne bez przeżuwaczy lub roślinożernych nie może otrzymać certyfikatu Demeter.

W gospodarstwach ogrodniczych nie ma obowiązku posiadania własnych zwierząt, pod warunkiem intensywnego stosowania obornika, kompostów, nawozów zielonych i preparatów biodynamicznych.

Wielkość obsady zwierząt ograniczana jest możliwościami produkcji pasz, które zależą od klimatu i warunków lokalnych. Obsada zwierząt powinna uwzględniać potrzeby utrzymywania i zwiększania żyzności gleby.

Chów zwierząt jest prowadzony zgodnie z wymaganiami bytowymi i potrzebami emocjonalnymi danego gatunku.

Budynki inwentarskie oraz ich wyposażenie umożliwiają zwierzętom przejawianie ich naturalnych wzorców zachowań, zapewniają możliwość ruchu (np. możliwość swobodnego wstawania i kładzenia się) oraz suche i ciepłe miejsce do odpoczynku. Zapewniają im dostęp wystarczającej ilości światła, dobry mikroklimat oraz ochronę przed wiatrem. Uwięziowy system utrzymania jest ograniczony do minimum.

Zwierzęta mają kontakt z naturalnym otoczeniem, w tym dostęp do pastwisk lub wybiegów.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl