Rynek

Produkty Demeter mogą być sprzedawane tylko tym przetwórcom lub handlowcom, którzy mają podpisane umowy z organizacją certyfikującą na standardy Demeter. Jeśli taka umowa nie jest podpisana, produkt nie może być sprzedawany ze znakiem Demeter albo z odniesieniem do produkcji biodynamicznej, nie można go również reklamować jako produkt Demeter lub produkt biodynamiczny. Producent, który ma zawartą umowę z Demeter może bez ograniczeń sprzedawać swoje produkty do handlu detalicznego.

Gospodarstwa i firmy używające znaku Demeter można znaleźć we wszystkich zakątkach świata, w różnych warunkach klimatycznych. Szeroka jest również gama produktów wytwarzanych zgodnie ze standardami Demeter. Z Dominikany pochodzą banany, z Indii i Sri Lanki – herbata, zioła – z Egiptu, a baranina i wełna owcza z Nowej Zelandii.

Największą popularnością rolnictwo biodynamiczne cieszy się w Europie. Według informacji z lutego 2018 r. najwięcej gospodarstw Demeter znajdowało się w Niemczech (1552), Francji (511), Włoszech (286), Szwajcarii (255) i Austrii (186). Jeśli chodzi o kraje pozaeuropejskie to najwięcej gospodarstw prowadzonych zgodnie ze standardami Demeter można znaleźć w Azji – Sri Lanka (787), Indie (403), Turcja (159), w USA (118) i w Afryce – Tunezja (112) i Egipt (60). W Ameryce Południowej liderem jest Paragwaj z 57 gospodarstwami. Gospodarstwa biodynamiczne (przede wszystkim owczarskie) są nawet w Nowej Zelandii (21).

Standardy Demeter są stosowane również w przetwórstwie i dystrybucji żywności. Najwięcej zakładów przetwarzających produkty z gospodarstw biodynamicznych znajduje się w Niemczech, Francji i USA, natomiast najwięcej firm handlowych działa w Niemczech, Szwajcarii, Francji i Włoszech.

W celu ułatwienia działania na rynku produktów biodynamicznych organizacja Demeter-International uruchomiła bazę danych umożliwiającą szybkie znalezienie poszukiwanego artykułu, surowca lub firmy we wszystkich krajach świata. Źródłem informacji są dane przekazywane przez 19 jednostek certyfikujących. Wszystkie dane podlegają comiesięcznej weryfikacji i aktualizacji. Uwaga – baza zawiera dane jedynie tych podmiotów, które zgodziły się na ich udostępnienie w Internecie.

BAZA DANYCH: https://database.demeter.net/welcome

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl