Preparaty biodynamiczne

Preparaty biodynamiczne są nieodzownym elementem rolnictwa biodynamicznego, a ich stosowanie jest bezwarunkowym wymogiem standardów Demeter.

Składniki pochodzenia mineralnego, roślinnego i zwierzęcego, pod wpływem działania sił pochodzenia kosmicznego i ziemskiego, podlegają przemianom przez cały rok. Siły te działają za pośrednictwem preparatów biodynamicznych. Preparaty po zastosowaniu na glebę, rośliny lub nawozy gospodarskie, przyczyniają się do ożywienia gleby, podwyższenia wielkości plonów i ich jakości, a także żywotności i wydajności roślin.

Preparaty biodynamiczne powinny być wytworzone w gospodarstwie lub w gospodarstwie, które z nim współpracuje. Rośliny oraz organy zwierząt do ich produkcji powinny pochodzić z gospodarstwa lub z innego gospodarstwa biodynamicznego.

Preparaty biodynamiczne powstają pod wpływem naturalnych procesów (np. zimowego spoczynku lub letniego życia gleby).

Pełny efekt działania preparatów występuje tylko wtedy, gdy stosuje się wszystkie preparaty (kompostowe i do oprysku pól oraz roślin).

Preparatów do nawozów i pielęgnacji roślin (mieszane przez jedną godzinę) używa się przez cały rok, z zachowaniem właściwych technik i terminów stosowania.

Preparaty do oprysku pól stosuje się zgodnie z wymogami roślin uprawnych:

 • preparatem krowieńca lub preparowanym krowieńcem (500P) opryskuje się na początku okresu wegetacji lub po zbiorze rośliny uprawnej,
  co najmniej raz w roku;
 • preparatem z krzemionki opryskuje się zgodnie z fazami rozwoju roślin,
  co najmniej raz w roku.

Wszystkie nawozy organiczne (obornik, kompost, itp.) zaszczepia się preparatami biodynamicznymi.Działki rolne, na których w danym roku nie zastosowano nawozu zaszczepionego preparatami, opryskuje się preparatem zbiorczym.

Wszystkie nawozy gospodarskie muszą być zaszczepione preparatami kompostowymi.

Grunty intensywnie uprawiane(grunty orne, warzywa, winnice, sady) oraz wszystkie pola, na których produkuje się pasze, muszą być co roku w całości opryskane preparatami polowymi. 

Biodynamiczne preparaty do kompostów oraz oprysków, sporządzone na bazie substancji naturalnych i organicznych, stosuje się w niewielkich ilościach w celu pobudzenia życia gleby i wzrostu roślin, poprawy jakości roślin oraz zdrowia zwierząt.

Preparaty są wytwarzane z surowców roślinnych(np. kwiatów rumianku, kory dębu, kwiatów mniszka lekarskiego), nawozu krowiego(łajniak) i mączki z kryształu górskiego, umieszczanych w organach zwierząt i sezonowanych w glebie przez pół roku. Po wykopaniu preparatów, pozostałości organów zwierząt są utylizowane zgodnie z wymogami prawa.

Dawki preparatów do opryskiwania pól:
50-300 g/ha (preparat krowieńca) i 2,5-5,0 g/ha (preparat krzemionki).

Dawki preparatów kompostowych:
1-2 cm3na każde 10 m3kompostu lub obornika lub gnojowicy.

Podczas produkcji preparatów najistotniejsze są biologiczne procesy życiowe. Organy zwierzęce są wybrane pod kątem funkcji pełnionych w organizmach zwierząt. Ich zadaniem jest skupianie konstruktywnych i scalających sił życiowych w substancji preparatów.

Surowce używane do produkcji preparatów biodynamicznych oraz ilości organów potrzebnych na określoną powierzchnię.

Preparat

Materiał

Organ zwierzęcy

Roczne zapotrzebowanie

Preparaty do oprysku pól

Preparat krowieńca (500)

Łajniak krowi

Róg krowi

1 róg / ha (1*)

Preparat krzemionki (501)

Mączka kwarcowa

Róg krowi

1 róg / 25 ha

Preparaty kompostowe

Preparat rumiankowy (503)

Kwiaty rumianku

Jelito bydlęce (2*)

30 cm / 100 ha

Preparat z kory dębu (505)

Kora dębu

Czaszka (3*)

1 czaszka / 300ha

Preparat z mniszka lekarskiego (506)

Kwiaty mniszka

Otrzewna (4*)

30x30 cm / 100 ha

Preparaty nieobjęte rozporządzeniem (UE) 1774/2002

Preparat krwawnikowy (502)

Kwiat krwawnika

Pęcherz jelenia (5*)

1 pęcherz / 250 ha

Preparat pokrzywowy (504)

Całe rośliny pokrzywy

Preparat kozłkowy (507)

Wyciąg z kwiatów kozłka lekarskiego

Odnośniki: (*1): Założono pięciokrotne wykorzystanie; (2*) Jelito bydlęce, z krajów wolnych od BSE;
(3*): Czaszka (część kostna) świni, konia lub bydła (młodszych niż 1 rok); (4*): Otrzewna bydlęca;
(5*): Pęcherz jelenia (niepochodzący z Ameryki Północnej)

Stosowanie preparatów biodynamicznych nie stanowi ryzyka, ponieważ:

 • wykorzystane organy zwierząt spełniają wymogi przydatności do spożycia (czaszka, jelita bydlęce, otrzewna) lub zaliczone są do dozwolonych nawozów (rogi),
 • odpady po zakończeniu produkcji są usuwane i zagospodarowane,
 • podczas półrocznego okresu fermentacji zachodzi biologiczna stabilizacja oraz neutralizacja patogenów,
 • ilości stosowanych preparatów są bardzo niskie (zaledwie kilka gramów na hektar),
 • preparaty kompostowe są wprowadzane do obornika i kompostu, a nie bezpośrednio na rośliny.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PREPARATACH BIODYNAMICZNYCH – PROSIMY O KONTAKT DO Paweł Bietkowski pawel.bietkowski@demeter-polska.pl

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl