Demeter – znak jakości

Demeter to znak jakości żywności pochodzącej z gospodarstw biodynamicznych. To równocześnie najstarszy znak towarowy żywności produkowanej metodami ekologicznymi. Standardy Demeter stawiają wysokie wymagania co do jakości produkcji w rolnictwie ekologicznym i są bardziej surowe w porównaniu z przepisami regulującymi produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej.

Kupując żywność ze znakiem Demeter, można mieć pewność, że pochodzi ona z gospodarstw i przetwórni, które konsekwentnie przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju.

W uprawie roślin nie wolno używać nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Do zwiększania żyzności gleby stosuje się nawozy organiczne i preparaty biodynamiczne. W ten sposób wzrasta zawartość próchnicy w glebie, co umożliwia wiązanie dużych ilości dwutlenku węgla z atmosfery i przyczynia się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Warunki chowu zwierząt odpowiadają ich potrzebom (odpowiednie budynki inwentarskie i rozmiary stanowisk, świeża, obfita ściółka i naturalne pasze, dostęp do wybiegów, chów pastwiskowy). Krowy nie są pozbawiane rogów.

Przetwórstwo żywności według standardów Demeter jest rozumiane jako proces uszlachetniania surowców rolnych. Stosuje się tylko takie metody, które umożliwiają zachowanie pełnej wartości surowców rolniczych. Zabronione są zbędne procesy (np. homogenizacja mleka, sterylizacja mleka w przepływie – UHT) i dodatki żywnościowe (np. kwas cytrynowy nie jest dozwolony jako środek konserwujący, ponieważ można stosować sok cytrynowy). Nie wolno używać również azotynowej soli peklującej ani preparatów enzymatycznych.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl