Chów owiec, kóz i koni

W chowie owiec, kóz i koni obowiązują takie same wymogi jak w chowie bydła.

Ponadto, w chowie owiec, nie wykonuje się rutynowo takich zabiegów jak kastracja, mocowanie elastycznych taśm do ogonów oraz skracanie ogonów. Niektóre z nich można wykonywać, o ile ich celem jest poprawa stanu zdrowia, dobrostan lub higiena zwierząt. Zwierzęta są kastrowane we właściwym wieku przez kompetentny personel, aby ograniczyć do minimum ich cierpienie.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl