Badania naukowe

Badania naukowe w zakresie rolnictwa biodynamicznego wspierają rozumienie i stosowanie praktyk biodynamicznych. Już w trakcie wykładów Rudolfa Steinera w 1924 r., powstało Koło Doświadczalne Rolników Antropozoficznych (VersuchsringanthroposophischerLandwirte), istniejące do roku 1936 r. We współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Goetheanum, ośrodkiem antropozoficznym mieszczącym się w Szwajcarii, prowadzono eksperymenty naukowe w wielu gospodarstwach i stacjach badawczych. Pod koniec lat 20. organizacja miała swoje ośrodki doświadczalne w większości krajów Europy oraz w Azji, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce i Afryce.

W latach 30. badania nad rolnictwem biodynamicznym podejmowali kolejni naukowcy z różnych środowisk naukowych, uniwersytetów i prywatnych instytutów badawczych. Zakres ich zainteresowań obejmował zarówno problemy teoretyczne i praktyczne. Na przykład niemiecki uczony Ehrenfried Pfeifer opracował metodę krystalizacyjną (obrazów krystalizacyjnych) służącą do oceny jakości roślin i artykułów spożywczych. Z kolei Lili Kolisko prowadziła badania nad wpływem Księżyca na wzrost i rozwój roślin.

II wojna światowa przerwała prace naukowe w Europie. Pfeifer kontynuował je na terenie USA, w stanie Nowy Jork, gdzie w latach 40 i 50. prowadził badania nad preparatami kompostowymi i procesami kompostowania.

W Europie, już w 1946 roku, powstało Koło Badawcze Metody Biodynamicznej(Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise)z siedzibą w Darmstadt (Niemcy), określające się jako spadkobierca Koła Doświadczalnego Rolników Antropozoficznych. Organizacja ta koordynuje światowe badania naukowe w rolnictwie biodynamicznym oraz prowadzi własną działalność naukową, które obecnie koncentruje się na trzech obszarach: gleba i nawożenie, jakość żywności oraz preparaty biodynamiczne. Wydaje również dwumiesięcznik „Lebendige Erde”, popularyzujące wyniki badań naukowych.

http://www.ibdf.de/

http://www.lebendigeerde.de/

Innym ważnym ośrodkiem naukowym, w którym prowadzone są prace z zakresu rolnictwa ekologicznego jest Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego(Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL), działający od 1973 r. w Szwajcarii. W kolejnych latach powstały jego filie w Niemczech, Austrii, Francji oraz przedstawicielstwo w Brukseli (FiBL Europe). Mocną stron FiBL są badania interdyscyplinarne prowadzone we współpracy z rolnikami i przemysłem spożywczym, ukierunkowane na szybki transfer wiedzy. Ich celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających produktywność rolnictwa ekologicznego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Instytut jest zaangażowany w liczne projekty badawcze w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki.

https://www.fibl.org/en/homepage.html

Badania w obszarze rolnictwa biodynamicznego prowadzone są również w kilku innych ośrodkach naukowych. Najważniejsze z nich to:

Większość tematów badawczych koncentruje się na problemach dotyczących zrozumienia natury preparatów biodynamicznych i rozwoju ich zastosowań.

Obecnie, dzięki rozwojowi Internetu, wyniki prac naukowych z zakresu rolnictwa biodynamicznego są na ogół powszechnie dostępne.

WYSZUKIWARKI LITERATURY NAUKOWEJz całego świata – wyniki badań naukowych, artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne, raporty z badań wdrożeniowych itp.

www.biodynamics.com/research-portal

www.ifaust-online.de/biodyn-research/

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl