Chów bydła

Rogi przeżuwaczy pełnią istotną rolę w rozwoju sił życiowych, ponieważ zapewniają przeciwwagę dla sił odpowiedzialnych za intensywne trawienie i wchłanianie. Mają również ogromne znaczenie jako osłona preparatów biodynamicznych. Niedozwolone jest usuwanie rogów i utrzymywanie zwierząt pozbawionych rogów w gospodarstwie.

W porównaniu z obornikiem od innych zwierząt, obornik bydlęcy wpływa szczególnie stymulująco na żyzność gleby.

Do produkcji mleka i mięsa nie wykorzystuje się zwierząt zapłodnionych przy zastosowaniu niedozwolonych technik inżynierii genetycznej.

Kojce do wypoczynku dla bydła muszą są odpowiednio wyścielone. Niedozwolone są obory, w których powierzchnia podłogi szczelinowej przekracza 50% jej powierzchni.

Zaleca się grupowy odchów cieląt od drugiego tygodnia życia.

Nie stosuje się treserów.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl