Przestawianie gospodarstwa (konwersja)

Zanim zdecydujesz się na przestawienie gospodarstwa na metodę biodynamiczną odpowiedz szczerze na poniższe pytania:

 • Czy jesteś zainteresowany holistycznym zrozumieniem natury, wykraczającym poza wiedzę czysto naukową?
 • Czy chcesz produkować żywność bogatą w składniki witalne i prowadzić gospodarstwo oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju?
 • Czy członkowie Twojej rodziny i inne osoby pracujące w gospodarstwie identyfikują się z zasadami rolnictwa biodynamicznego?
 • Czy możesz liczyć na ich wsparcie w codziennej pracy w gospodarstwie?
 • Czy akceptujesz nowe i niekonwencjonalne rozwiązania?
 • Czy masz otwarty umysł na nowe pomysły i inspiracje?
 • Czy jesteś zainteresowany rozwojem osobistym?

 

Jeśli na wszystkie z nich odpowiedziałeś „tak”, zapoznaj się z Standardami produkcji rolniczej Demeter– DO POBRANIA W FORMACIE PDF. i sprawdź, czy Twoje gospodarstwo je spełnia lub może je spełnić w najbliższej przyszłości:

Pamiętaj – gospodarstwo przestawia się w całości. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest certyfikacja kolejnych pól płodozmianowych w okresie pełnej rotacji, aż całe gospodarstwo będzie prowadzone metodą biodynamiczną. Powierzchnie, które jeszcze nie uzyskały certyfikatu, powinny być oddzielone od siebie przestrzennie.

W gospodarstwie powinny być przeżuwacze – minimalny wymóg to 0,2 SD / ha.

Wszystkie pola powinny być co najmniej raz opryskane preparatem krowieńca oraz preparatem krzemionki.

Nawozy organiczne (obornik, kompost, gnojówka, gnojowica) powinny być zaszczepione preparatami kompostowymi.

Gospodarstwo musi również posiadać ważny certyfikat rolnictwa ekologicznego uzyskany zgodnie z wymogami przepisów unijnych.

Zwykle uzyskanie certyfikatu Demeter trwa dwa lata (trzy lata w przypadku upraw wieloletnich). Okres konwersji można skrócić, jeśli można udowodnić, że w gospodarstwie stosowano dotychczas ekologiczne lub ekstensywne metody gospodarowania.

Aby przestawić gospodarstwo na biodynamiczne, należy opracować indywidualny harmonogram działań określający kierunki jego rozwoju.

Następnie, we współpracy z doradcą rolnictwa biodynamicznego, należy sporządzić plan przestawiania gospodarstwa, który zawiera m.in.:

 • opis pól należących do gospodarstwa (wielkość działek rolnych i ewidencyjnych, rośliny uprawne),
 • plany płodozmianowe,
 • plan nawozowy,
 • opis chowu zwierząt,
 • sposoby ograniczania zanieczyszczeń zewnętrznych (np. zakłady przemysłowe, drogi o dużym natężeniu ruchu, opryski z sąsiednich gruntów użytkowanych konwencjonalnie).

 

Szczegółowy opis gospodarstwa powinien zawierać charakterystykę warunków glebowych oraz wykaz ostatnio stosowanych środków produkcji niedozwolonych w rolnictwie biodynamicznym (nazwa i data zastosowania).

Produkcja równoległa jest zabroniona. Uprawa takich samych roślin uprawnych na powierzchniach o różnym statusie certyfikacji skutkuje obniżeniem statusu certyfikacji produktów do niższego poziomu.

Całe gospodarstwo, włącznie z produkcją zwierzęcą, musi uzyskać certyfikat Demeter nie później niż po 5 latach od uzyskania pierwszego certyfikatu „w okresie przestawiania na Demeter”.

Ten sam zarządca nie może prowadzić jednocześnie gospodarstwa Demeter i gospodarstwa konwencjonalnego.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl