Chów drobiu

W chowie drobiu mięsnego preferuje się rasy wolno rosnące.

System klatkowy jest zabroniony.

W chowie podłogowym co najmniej 1/3 powierzchni podłogi jest dostępna do grzebania.

W chowie młodych ptaków oraz kur niosek są wymagane wybiegi.

Inne gatunki drobiu mają dostęp do wybiegów na świeżym powietrzu, a ptactwo wodne również dostęp do wody.

Skracanie dziobów jest zabronione.

Ptaki mają do dyspozycji gniazda do znoszenia jaj.

W nocy zapewnia się co najmniej 8 godzin nieprzerwanego okresu ciemności.

Stowarzyszenie
DEMETER-POLSKA

Adres biura:
Juchowo 54A
78-446 Silnowo

tel +48 603 073 323

pawel.bietkowski@demeter-polska.pl